1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Świadczę usługi z zakresu szacowania wartości nieruchomości, maszyn i urządzeń trwale z gruntem związanych dla potrzeb osób prywatnych, przedsiębiorstw, banków, oraz jednostek administracji publicznej. 

Podstawowym celem działalności jest określanie wartości (wycena): 
• nieruchomości gruntowych (działki budowlane, działki rolne, grunty pod drogi i autostrady),
• nieruchomości leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych,
• nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe),
• nieruchomości budynkowych (domów mieszkalnych, budynków gospodarczych, itp.),
• nieruchomości przemysłowych, biurowych i magazynowych,

 

Znajdziesz nas w Google+